Regels Kijkwijzer


Regels Kijkwijzer voor Programmamakers
Alle programmamakers die uitzenden op SALTO 1 of SALTO 2 dienen zich naast de regelgeving omtrent Reclame en Sponsoring op grond van de Mediawet te houden aan de regels van de Kijkwijzer.

Wat is de Kijkwijzer?
Kijkwijzer is de naam voor het classificatiesysteem dat wordt gebruikt om televisieprogrammaís te voorzien van informatie over hun mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. Het Nederlands Instituut voor de Classificatie voor Audiovisuele Media (NICAM) is verantwoordelijk voor de coordinatie van de Kijkwijzer. De Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding:

Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar.

Daarnaast zijn er pictogrammen die aan het programma worden toegevoegd welke de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Kijk hier om een voorlichtingsfilmpje van het NICAM te zien over de Kijkwijzer (U moet hiervoor eerst inloggen).

Programmamakers bij SALTO
Aangezien er zeer veel programmaís worden gemaakt bij SALTO is het onmogelijk voor SALTO om zelf alle programmaís vooraf te beoordelen op eventuele schadelijkheid voor jeugdige kijkers. Programmamakers dienen dus zelf vooraf aan te geven op hun ingeleverde materiaal of hun programma beelden bevat die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 12 of 16 jaar.

Hoe u dat moet doen leest u in het pdf-document:
pdf-document Uitleg Kijkwijzer.

Een beknopte uitleg over de categorieen vind u in dit document:
Uitwerkig categorieen kijkwijzer extranet

U kunt ook de folder van het NICAM downloaden, waarin meer uitleg wordt gegeven over de regels van de Kijkwijzer. Voor meer achtergronden kunt u ook kijken op de website van het NICAM.

Voor meer informatie, hulp en advies kunt u bellen of mailen naar Peggy de Jonge, 020-6386386.