Overzicht Regelgeving


SALTO Reglementen
Download hier een van de volgende documenten (pdf)
SALTO Algemene Voorwaarden 2012-2013
SALTO Reglement Toewijzing Zendtijd
SALTO Huishoudelijk Reglement 2012-2013
SALTO Handhavingsreglement

Reclame- en Sponsorregels
Programma-aanbieders van SALTO kunnen rondom hun eigen uitzendingen op radio of televisie reclame uitzenden. Er gelden hiervoor strikte regels die zijn opgesteld door SALTO op basis van de Mediawet, het Mediabesluit en beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. De programma's die via de radio- en tv-kanalen van SALTO worden uitgezonden moeten hieraan voldoen.

SALTO en het Commissariaat voor de Media controleren of de programma's voldoen aan de regels. Op overtreding staan zware boetes die worden doorberekend aan de programmamaker en bij constatering kan het programma (inclusief reclames) geschorst worden.
Reclameovereenkomst
Indien u reclame uitzendt moet er altijd een volledig ingevulde reclameovereenkomst worden ingeleverd bij SALTO. Dit moet minimaal 3 werkdagen voor uitzending gebeuren.

Toelichting bij gebruik Reclameovereenkomst
Het betreft hier een model, deze kan afwijken van uw specifieke geval.
Het kan zijn u de bepalingen moet aanpassen aan uw situatie. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor u als programmamaker. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van dit model de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt SALTO geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan. Indien u advies wenst kunt u contact opnemen met SALTO.


SALTO wil u graag de mogelijkheid geven om financiering te zoeken voor uw programma's, zolang u zich houdt aan de hiervoor geldende regels. SALTO staat Programmamakers dan ook graag bij met informatie, advies en hulp. Neem hiervoor contact op met Peggy@salto.nl.

Stappenplan


Stap 1: U wilt reclame uitzenden in uw programma.

Stap 2: Controleer vóór het maken van de spot dat de reclame voldoet aan de regelgeving omtrent reclame. Kijk hiervoor op de website van het Commissariaat voor de Media en download de folder met Reclame- en Sponsorregels voor meer informatie.

Stap 3: Bij twijfel of vragen, neem altijd contact op met SALTO. Bel naar Peggy de Jonge 020-6386386, of e-mail naar peggy@salto.nl

Stap 4: Download de reclameovereenkomst en vul deze in. Vergeet hierbij niet het bijgevoegde uitzendschema ook in te vullen.

Stap 5: Lever minimaal 3 werkdagen voor uitzending het volgende in:
- Een correct en volledig ingevulde reclame-overeenkomst;
- Een ingevuld formulier 'uitzendschema reclame-aanbieder'.

Stap 6: Controleer voor uitzending of uw reclameblok (bestaande uit meerdere reclames) minimaal 1 minuut en maximaal 8 minuten duurt. Daarnaast mag het reclameblok alleen voor het begin of na het eind van uw programma voorkomen, en moet dit blok duidelijk herkenbaar zijn. Dit doet u door het toevoegen van een zogenaamde SALTO pingel of leader.

Stap 7: Indien bovengenoemde stappen correct zijn doorlopen en (1) de reclame overeenkomst én (2) het uitzendschema zijn ingeleverd bij SALTO, kunt u reclame uitzenden.

Sponsoring


Regels sponsoring
De regelgeving omtrent sponsoring is erg complex. Hoofdregel is dan ook dat het verboden is programma's te laten sponsoren! Indien u geld wilt verdienen om uw uitzending te financieren, zorg dan dat u dit doet uit reclame-inkomsten. Bekijk hier
meer informatie over reclame. Mocht u ondanks de complexe regelgeving toch sponsoring willen toepassen, lees dan de folder met het overzicht van Reclame- en Sponsorregels goed door. Kijk ook op de website van het Commissariaat voor de Media. voor alle regelgeving.

Belangrijk is dat u alleen sponsoring mag toepassen na schriftelijke toestemming van SALTO.

Wat is sponsoring?

Een sponsor is een persoon, organisatie of bedrijf, die een programma-aanbieder steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit (naamsvermelding) als tegenprestatie. Het doel is om zo naamsbekendheid en/of het imago van de sponsor te verbeteren. Sponsoring verschilt van reclame omdat dit geen reclameboodschap is, en dus niet plaats vindt in een reclameblok.

Een voorbeeld van sponsoring: een fietsenwinkel die een thema-uitzending sponsort die gaat over fietsroutes in en om Amsterdam. Hier zal dan melding van worden gemaakt, bijvoorbeeld in de volgende bewoording: "Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Fietsenwinkel Het Stuur".

In de praktijk zal sponsoring niet vaak voorkomen, aangezien er een sponsorverbod geldt. Dit is opgelegd door het Commissariaat voor de Media.

Voor meer informatie, hulp en advies kunt u terecht bij de reclame afdeling, of bel 020-6386386 of mail naar Peggy@salto.nl.