SALTO Omroep Amsterdam

studio5SALTO is de zendgemachtigde voor lokale omroep in Amsterdam, en voert het beheer over 3 televisiekanalen en 7 radiokanalen.

studio1De zendtijd op deze kanalen wordt beschikbaar gesteld aan een groot aantal externe organisaties, die zo de gelegenheid krijgen om programma's te maken voor alle Amsterdammers, en hun eigen achterban in het bijzonder.

Programmaformat

studio2 Om programmamaker bij SALTO te worden dient u zich aan te melden met een programmaformat. Op grond van het format en daartoe opgestelde criteria wordt bepaald of uw programma voldoet en past binnen de bestaande programmering. Bij een positieve beoordeling kunt u uw programma uitzenden onder de verantwoordelijkheid van SALTO.

studio3 Voor radiomakers biedt SALTO technische faciliteiten aan in de vorm van studioruimte en locatieapparatuur, die tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld. Daarnaast worden er korte cursussen gegeven waarin het gebruik van de studio-apparatuur wordt uitgelegd.

studio4 Voor verdere informatie aangaande procedures kunt u contact opnemen met het secretariaat van SALTO.

 
 
 
SALTO is de zendgemachtigde voor lokale omroep in Amsterdam, en voert het beheer over 3 televisiekanalen en 7 radiokanalen.

De zendtijd op deze kanalen wordt beschikbaar gesteld aan een groot aantal externe organisaties, die zo de gelegenheid krijgen om programma's te maken voor alle Amsterdammers, en hun eigen achterban in het bijzonder.
Lees verder
 
Informatie, nieuws- en persberichten voor programmamakers staan op Extranet. U kunt hier ook zelf persberichten invoeren.
Ga naar extranet

Let op: Voor het bekijken van nieuws- en persberichten is een wachtwoord nodig. Geen wachtwoord?
Vraag deze aan