Vandaag

06:00 SUN RISE Empowerment, nieuws en nieuwsachtergronden, informatie, afgewisseld met muziek. Thema's en gespecialiseerde onderwerpen. Ook wordt aandacht besteed aan interessante onderwerpen van en over de landen van herkomst van vele Zuidoost bewoners.
10:00 SAPATYA Het programma focust op het beste van Suriname en de Surinamers. Ingrediënten: nieuws, edutainment, sociaal-maatschappelijke onderwerpen, politiek en ontwikkeling en natuurlijk aandacht voor cultuur, opvoeding, vrouwen en lifestyle. Taal: Sranantongo
11:00 SERVICE RADIO Informatie op medisch-, psychisch-, sociaal-maatschappelijk-, sportief-, cultureel-, financieel-, consumptiegebied. Berichten uit de samenleving, shout outs en felicitaties. Maar ook de dagelijkse agenda aangekondigd door allerlei organisaties.
12:00 ICE Informatie over wonen, werken, opvoeding, leren en leven. Cultuur: muziek, zang, dans, theater, kunst. Interactief aandacht voor de klimaatverandering. Er wordt aandacht besteed aan trajecten die kunnen leiden naar werk en 1 x per week is er 'Job-radio'.
18:00 RAZO EVENING SHOW
00:00 RAZO MIDNIGHT SHOW Infotainment, edutainment, culturele en muzikale beleving, talkradio en spiritualiteit.
 
 
 
SALTO is de zendgemachtigde voor lokale omroep in Amsterdam, en voert het beheer over 3 televisiekanalen en 7 radiokanalen.

De zendtijd op deze kanalen wordt beschikbaar gesteld aan een groot aantal externe organisaties, die zo de gelegenheid krijgen om programma's te maken voor alle Amsterdammers, en hun eigen achterban in het bijzonder.
Lees verder
 
Informatie, nieuws- en persberichten voor programmamakers staan op Extranet. U kunt hier ook zelf persberichten invoeren.
Ga naar extranet

Let op: Voor het bekijken van nieuws- en persberichten is een wachtwoord nodig. Geen wachtwoord?
Vraag deze aan