Programmamakers

SALTO biedt de mogelijkheid aan haar Programmamakers om, onder voorwaarden, rondom hun eigen uitzending op radio of televisie reclame uit te zenden.

Voor het uitzenden van reclame gelden strikte regels die door SALTO zijn opgesteld op basis van de Mediawet, het Mediabesluit en beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. Op grond van de uitzendovereenkomst met SALTO zijn programmamakers verplicht zich aan deze regelgeving te houden.
SALTO ziet er strikt op toe dat de regels worden nageleefd, op overtreding staan zware boetes die aan de Programmamaker worden doorberekend en bij constatering hiervan kan het programma (inclusief reclames) geschorst worden.

SALTO heeft hiervoor een speciale folder laten maken. Kijk hieronder bij downloads om deze folder te downloaden. Er is tevens een Engelstalige versie beschikbaar. Voor een compleet overzicht van alle regelgeving gaat u naar de website van het Commissariaat voor de Media, en kijk hier onder het kopje ‘Regelgeving’.

Meer specifieke informatie voor Programmamakers over reclame en sponsoring en regelgeving van de Kijkwijzer bij SALTO vind u op extranet.

Let op: u kunt alleen reclame uitzenden indien u een volledig ingevulde reclameovereenkomst heeft ingeleverd bij het secretariaat, waarna de reclameboodschap kan worden uitgezonden.

Voor meer informatie, hulp en advies over reclame- en sponsorregels of informatie over het (laten) produceren van eigen reclamespots kunnen programmamakers contact opnemen via het contactformulier.

Downloads voor Programmamakers

Model-reclameovereenkomst:

Reclameovereenkomst in pdf-formaat.

Overzicht Reclame- en Sponsorregels

Folder 'Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's'

Synopsis Advertising and Sponsoring rules

Brochure 'Synopsis Advertising and Sponsoring rules and instructions for broadcasting of advertisements around SALTO radio and television programs' (English)

Om pdf-bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig, dit gratis programma kunt u hier downloaden.

Uitzending reclamespots
De uitzending van reclamespots rondom SALTO-programma's wordt verzorgd door de programmamakers. SALTO ziet er strikt op toe dat de regels worden nageleefd, op overtreding staan zware boetes en bij constatering kan het programma (inclusief reclames) geschorst worden.

Reclamepingels en -leaders
Programmamakers kunnen hieronder de Reclamepingels en -leaders downloaden voor gebruik rond hun reclameblokken. Klik hier voor de Reclamepingel en –leader instructie.

Radio

Reclamepingels Stads FM (zip 718 KB)

Reclamepingels Wereld FM (zip 721 KB)

Reclamepingels Caribbean FM (zip 738 KB)

Reclamepingels Mokum Radio (zip 679 KB)

Televisie

Let op: deze leaders zijn in 16:9 breedbeeldformaat!

Reclameleaders (Windows AVI) (zip 23,5 MB)

Reclameleaders (Apple Quicktime) (zip 23,7 MB)

 
 
 
 
 
SALTO is de zendgemachtigde voor lokale omroep in Amsterdam, en voert het beheer over 3 televisiekanalen en 7 radiokanalen.

De zendtijd op deze kanalen wordt beschikbaar gesteld aan een groot aantal externe organisaties, die zo de gelegenheid krijgen om programma's te maken voor alle Amsterdammers, en hun eigen achterban in het bijzonder.
Lees verder
 
Informatie, nieuws- en persberichten voor programmamakers staan op Extranet. U kunt hier ook zelf persberichten invoeren.
Ga naar extranet

Let op: Voor het bekijken van nieuws- en persberichten is een wachtwoord nodig. Geen wachtwoord?
Vraag deze aan